SCORE – Elmi Mübadilə

SCORE - elmi mübadilə proqramları, tələbələrə yaşadıqları ölkədən xaricdə olan elmi layihələrdə iştirak etmək imkanı yaradır. IFMSA Elmi Mübadilə layihələri tibb tələbələri...