AzerMDS alumnilərinin Almaniyada rezidentura haqqında tövsiyyələri

Son illər azərbaycanlı gənc həkimlər və tibb tələbələri Almaniyada rezidentura təhsilinə böyük maraq göstərirlər. Yalnız 2016-cı ildə 108 azərbaycanlı...

İlsult riskini azaltmaq üçün Karotid arteriya stenozunun müalicəsində stentləmə və endarterektomiyanın...

Qonağımız: Dr. med. Günay Kalender, Damar və Endovaskulyar Cərrahiyyə Klinikasının rəhbəri, "DRK Kliniken Berlin", Almaniya. Bu seminar həkimlər və cerrahi...