Qonağımız: Dr. med. Günay Kalender, Damar və Endovaskulyar Cərrahiyyə Klinikasının rəhbəri, “DRK Kliniken Berlin”, Almaniya.

Bu seminar həkimlər və cerrahi və nevroloji rezidentləri üçündür. Bu online seminarda İlsult riskini azaltmaq üçün Karotid arteriya stenozunun müalicəsində stentləmə və endarterektomiyanın yeri haqqında müzakirə aparılacaqdır. Karotid arteriya endarterektomiyası simtomatik və geyri simptomatik  karotid stenozlarının müalicəsində effektiv müalicə üsulu kimi tətbiq edilir. Karotid arteriyanın stentlənməsi digər müalicə üsuludur. Fərqli tədqiqatlar bu iki üsulun effektivliyi barəsində mübahisəli nəticələr təqdim edirlər. Dr. Günay Kalender-in uzun illər təcrübəsi əsasında bu mövzunu disskusiya edəcəyik.

İşçi dil: Alman və Azərbaycan